Åpningstider 2020

Oktober til April 10:00-16:00
Mai og September 10:00-17:00
Juni, Juli og August 09:00-20:00