SKI-SIMULATOREN VIL HOLDE MIDLERTIDIG STENGT PÅ GRUNN AV SITUASJONEN RUNDT COVID-19.
VI OPPDATERER VÅRE SIDER NÅR SITUASJONEN ENDRER SEG.